• درک عمومی هنر

  درک عمومی هنر

  کتاب درک عمومی هنر دارای ۲۸۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات راه اندیشه در قطع رحلی به قلم بهزاد خسروی نوری تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب درک عمومی هنر دارای ۲۸۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات راه اندیشه در قطع رحلی به قلم بهزاد خسروی نوری تالیف شده است

 • آزمون اختصاصی دروس هنر

  آزمون اختصاصی دروس هنر

  کتاب آزمون اختصاصی دروس هنر دارای ۱۷۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سازمان سنجش در قطع رحلی به قلم گروه مولفان تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب آزمون اختصاصی دروس هنر دارای ۱۷۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سازمان سنجش در قطع رحلی به قلم گروه مولفان تالیف شده است

 • مجموعه تست های تاریخ هنر ایران و جهان

  مجموعه تست های تاریخ هنر ایران و جهان

  کتاب مجموعه تست های تاریخ هنر ایران و جهان دارای ۵۱۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات کارنامه کتاب در قطع خشتی به قلم احمد رستمعلی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: , ,

  کتاب مجموعه تست های تاریخ هنر ایران و جهان دارای ۵۱۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات کارنامه کتاب در قطع خشتی به قلم احمد رستمعلی تالیف شده است

  33,500 تومان
 • مبانی موسیقی

  مبانی موسیقی

  کتاب مبانی موسیقی دارای ۳۲۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات کارنامه کتاب در قطع خشتی به قلم کیوان جعفری نژاد|سروین حزین تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب مبانی موسیقی دارای ۳۲۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات کارنامه کتاب در قطع خشتی به قلم کیوان جعفری نژاد|سروین حزین تالیف شده است

  31,500 تومان
 • ده سال کنکور هنر

  ده سال کنکور هنر

  کتاب ده سال کنکور هنر دارای ۴۹۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات کارنامه کتاب در قطع خشتی به قلم گروه مولفان تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب ده سال کنکور هنر دارای ۴۹۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات کارنامه کتاب در قطع خشتی به قلم گروه مولفان تالیف شده است

  39,500 تومان
 • خلاقیت تصویری

  خلاقیت تصویری

  کتاب خلاقیت تصویری دارای ۳۱۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات کارنامه کتاب در قطع خشتی به قلم آتوسا خلج امیر حسینی|آناهیتا صفی خانی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب خلاقیت تصویری دارای ۳۱۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات کارنامه کتاب در قطع خشتی به قلم آتوسا خلج امیر حسینی|آناهیتا صفی خانی تالیف شده است

  28,500 تومان
 • آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران

  آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران

  کتاب آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران دارای ۲۴۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات کارنامه کتاب در قطع خشتی به قلم مریم افسری تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران دارای ۲۴۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات کارنامه کتاب در قطع خشتی به قلم مریم افسری تالیف شده است

  12,500 تومان
 • انگلیسی برای دانشجویان رشته سینما

  انگلیسی برای دانشجویان رشته سینما

  کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته سینما دارای ۱۹۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مسعود اوحدی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته سینما دارای ۱۹۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مسعود اوحدی تالیف شده است

  10,000 تومان
 • انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ء تلویزیون، عكاسی، تئاتر

  انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ء تلویزیون، عکاسی، تئاتر

  کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ء تلویزیون، عکاسی، تئاتر دارای ۱۵۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مسعود اوحدی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ء تلویزیون، عکاسی، تئاتر دارای ۱۵۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مسعود اوحدی تالیف شده است

  7,000 تومان
 • انگلیسی برای دانشجویان رشته هنرهای تجسمی

  انگلیسی برای دانشجویان رشته هنرهای تجسمی

  کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته هنرهای تجسمی دارای ۳۳۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مهری اشکی|مهدی حسینی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته هنرهای تجسمی دارای ۳۳۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مهری اشکی|مهدی حسینی تالیف شده است

  17,000 تومان
 • مبانی نظری هنرهای تجسمی

  مبانی نظری هنرهای تجسمی

  کتاب مبانی نظری هنرهای تجسمی دارای ۳۴۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حبیب الله آیت اللهی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب مبانی نظری هنرهای تجسمی دارای ۳۴۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حبیب الله آیت اللهی تالیف شده است

  11,000 تومان
 • سیر تحول عكاسی

  سیر تحول عکاسی

  کتاب سیر تحول عکاسی دارای ۳۶۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم پطر تاسک|محمد ستاری|محمد ستاری تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب سیر تحول عکاسی دارای ۳۶۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم پطر تاسک|محمد ستاری|محمد ستاری تالیف شده است

  17,000 تومان