• رنگ در عکاسی

  رنگ در عکاسی

  کتاب رنگ در عکاسی دارای ۱۰۷ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع خشتی به قلم هارالد مانته تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب رنگ در عکاسی دارای ۱۰۷ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع خشتی به قلم هارالد مانته تالیف شده است

  27,000 تومان
 • درک عمومی هنر

  درک عمومی هنر

  کتاب درک عمومی هنر دارای ۲۸۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات راه اندیشه در قطع رحلی به قلم بهزاد خسروی نوری تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب درک عمومی هنر دارای ۲۸۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات راه اندیشه در قطع رحلی به قلم بهزاد خسروی نوری تالیف شده است

 • انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ء تلویزیون، عكاسی، تئاتر

  انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ء تلویزیون، عکاسی، تئاتر

  کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ء تلویزیون، عکاسی، تئاتر دارای ۱۵۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مسعود اوحدی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ء تلویزیون، عکاسی، تئاتر دارای ۱۵۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مسعود اوحدی تالیف شده است

  7,000 تومان
 • تولید و كارگردانی در تلویزیون

  تولید و کارگردانی در تلویزیون

  کتاب تولید و کارگردانی در تلویزیون دارای ۴۴۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم جرالد میلرسون|غلامرضا طباطبایی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب تولید و کارگردانی در تلویزیون دارای ۴۴۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم جرالد میلرسون|غلامرضا طباطبایی تالیف شده است

  10,000 تومان
 • هنر خاتم

  هنر خاتم

  کتاب هنر خاتم دارای ۳۳۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم روزی طلب‌|جلالی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب هنر خاتم دارای ۳۳۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم روزی طلب‌|جلالی تالیف شده است

  7,400 تومان
 • بازیگری در برابر دوربینهای سینمایی و تلویزیونی

  بازیگری در برابر دوربینهای سینمایی و تلویزیونی

  کتاب بازیگری در برابر دوربینهای سینمایی و تلویزیونی دارای ۳۶۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم پاتریک تاکر|غلامرضا طباطبایی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب بازیگری در برابر دوربینهای سینمایی و تلویزیونی دارای ۳۶۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم پاتریک تاکر|غلامرضا طباطبایی تالیف شده است

  10,000 تومان
 • هنر پانتومیم

  هنر پانتومیم

  کتاب هنر پانتومیم دارای ۲۲۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم شارل اوبر|بابک تبرایی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب هنر پانتومیم دارای ۲۲۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم شارل اوبر|بابک تبرایی تالیف شده است

  3,500 تومان
 • راهنمای نور پردازی

  راهنمای نور پردازی

  کتاب راهنمای نور پردازی دارای ۱۴۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم شون ویلیام تاکر|شهرام نجاریان تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب راهنمای نور پردازی دارای ۱۴۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم شون ویلیام تاکر|شهرام نجاریان تالیف شده است

  6,000 تومان
 • از كلمه تا تصویر : استوری برد و فراگرد فیلم سازی

  از کلمه تا تصویر : استوری برد و فراگرد فیلم سازی

  کتاب از کلمه تا تصویر : استوری برد و فراگرد فیلم سازی دارای ۲۲۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مارسی بگلیتر|مسعود مددی|میترا تیموریان تالیف شده است

  مولف: , ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب از کلمه تا تصویر : استوری برد و فراگرد فیلم سازی دارای ۲۲۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مارسی بگلیتر|مسعود مددی|میترا تیموریان تالیف شده است

  3,400 تومان
 • راهبردهای اساسی طراحی صحنه: با نگاهی خاص به تحلیل و روش شناسی در معماری

  راهبردهای اساسی طراحی صحنه: با نگاهی خاص به تحلیل و روش شناسی در معماری

  کتاب راهبردهای اساسی طراحی صحنه: با نگاهی خاص به تحلیل و روش شناسی در معماری دارای ۱۷۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم پیام فروتن تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب راهبردهای اساسی طراحی صحنه: با نگاهی خاص به تحلیل و روش شناسی در معماری دارای ۱۷۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم پیام فروتن تالیف شده است

  8,000 تومان
 • زبان فراموش شده

  زبان فراموش شده

  کتاب زبان فراموش شده دارای ۱۵۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مهران هوشیار تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب زبان فراموش شده دارای ۱۵۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مهران هوشیار تالیف شده است

  3,500 تومان
 • مینا كاری روی فلز

  مینا کاری روی فلز

  کتاب مینا کاری روی فلز دارای ۱۰۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مونا اسلامی|پوپک رهنمون تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب مینا کاری روی فلز دارای ۱۰۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مونا اسلامی|پوپک رهنمون تالیف شده است

  7,000 تومان