• رنگ در عکاسی

  رنگ در عکاسی

  کتاب رنگ در عکاسی دارای ۱۰۷ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع خشتی به قلم هارالد مانته تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب رنگ در عکاسی دارای ۱۰۷ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع خشتی به قلم هارالد مانته تالیف شده است

  27,000 تومان
 • فنون بازیگری در تئاتر و سینما

  فنون بازیگری در تئاتر و سینما

  کتاب فنون بازیگری در تئاتر و سینما دارای ۹۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رقعی به قلم نورالدین استوار تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب فنون بازیگری در تئاتر و سینما دارای ۹۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رقعی به قلم نورالدین استوار تالیف شده است

  6,500 تومان
 • بوستان هنر خط

  بوستان هنر خط

  کتاب بوستان هنر خط دارای ۹۹ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رحلی به قلم حبیب الله فضائلی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب بوستان هنر خط دارای ۹۹ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رحلی به قلم حبیب الله فضائلی تالیف شده است

  10,000 تومان
 • سینما به روایت هیچکاک

  سینما به روایت هیچکاک

  کتاب سینما به روایت هیچکاک دارای ۲۷۷ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رحلی به قلم فرانسوا تروفو با همکاری هلن جی. اسکات تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب سینما به روایت هیچکاک دارای ۲۷۷ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رحلی به قلم فرانسوا تروفو با همکاری هلن جی. اسکات تالیف شده است

  14,000 تومان
 • فن تدوین فیلم

  فن تدوین فیلم

  کتاب فن تدوین فیلم دارای ۵۱۷ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رقعی به قلم کارل رایتس و گوین میلار تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب فن تدوین فیلم دارای ۵۱۷ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رقعی به قلم کارل رایتس و گوین میلار تالیف شده است

  17,000 تومان
 • صافی ها در عکاسی سیاه و سفید و رنگی

  صافی ها در عکاسی سیاه و سفید و رنگی

  کتاب صافی ها در عکاسی سیاه و سفید و رنگی دارای ۲۲۵ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع وزیری به قلم ژان لاموره تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب صافی ها در عکاسی سیاه و سفید و رنگی دارای ۲۲۵ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع وزیری به قلم ژان لاموره تالیف شده است

  15,000 تومان
 • فیلم نامۀ بانوی عشق

  فیلم نامۀ بانوی عشق

  کتاب فیلم نامۀ بانوی عشق دارای ۱۱۹ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رقعی به قلم نسرین صالحی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: , ,

  کتاب فیلم نامۀ بانوی عشق دارای ۱۱۹ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رقعی به قلم نسرین صالحی تالیف شده است

  4,500 تومان
 • همشهری کین

  همشهری کین

  کتاب همشهری کین دارای ۱۳۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رقعی به قلم اورسون وِلز تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب همشهری کین دارای ۱۳۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رقعی به قلم اورسون وِلز تالیف شده است

  5,500 تومان
 • خط بنّایی (نفیس)

  خط بنّایی (نفیس)

  کتاب خط بنّایی (نفیس) دارای ۲۶۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رحلی به قلم محمود ماهرالنقش تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب خط بنّایی (نفیس) دارای ۲۶۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رحلی به قلم محمود ماهرالنقش تالیف شده است

  60,000 تومان
 • ریتم در موسیقی

  ریتم در موسیقی

  کتاب ریتم در موسیقی دارای ۷۷ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رقعی به قلم شهرام مظلومی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب ریتم در موسیقی دارای ۷۷ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رقعی به قلم شهرام مظلومی تالیف شده است

  6,000 تومان
 • موقام موسیقی مقامی آذربایجان

  موقام موسیقی مقامی آذربایجان

  کتاب موقام موسیقی مقامی آذربایجان دارای ۲۹۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع وزیری به قلم زُهرآب افُ تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب موقام موسیقی مقامی آذربایجان دارای ۲۹۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع وزیری به قلم زُهرآب افُ تالیف شده است

  14,000 تومان
 • زبان تصویر

  زبان تصویر

  کتاب زبان تصویر دارای ۲۱۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع وزیری به قلم جئورگی کپس تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب زبان تصویر دارای ۲۱۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع وزیری به قلم جئورگی کپس تالیف شده است

  12,000 تومان