• حقوق جزای عمومی

  حقوق جزای عمومی

  کتاب حقوق جزای عمومی دارای ۳۴۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمد صالح ولیدی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق جزای عمومی دارای ۳۴۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمد صالح ولیدی تالیف شده است

  9,000 تومان
 • آیین دادرسی كیفری

  آیین دادرسی کیفری

  کتاب آیین دادرسی کیفری دارای ۳۶۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمد آشوری تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب آیین دادرسی کیفری دارای ۳۶۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمد آشوری تالیف شده است

  23,500 تومان
 • حقوق تجارت بین الملل

  حقوق تجارت بین الملل

  کتاب حقوق تجارت بین الملل دارای ۶۸۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم کلایوام.اشمیتوف|اخلاقی|نمینی|طییبیفرد|همت‌دوست|فرهاد امام|محمود باقری تالیف شده است

  مولف: , , , , , ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق تجارت بین الملل دارای ۶۸۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم کلایوام.اشمیتوف|اخلاقی|نمینی|طییبیفرد|همت‌دوست|فرهاد امام|محمود باقری تالیف شده است

  32,000 تومان
 • حقوق تحقیقات جنایی

  حقوق تحقیقات جنایی

  کتاب حقوق تحقیقات جنایی دارای ۵۳۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ولیالله انصاری تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق تحقیقات جنایی دارای ۵۳۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ولیالله انصاری تالیف شده است

  24,000 تومان
 • حقوق اسلامی در خاورمیانه

  حقوق اسلامی در خاورمیانه

  کتاب حقوق اسلامی در خاورمیانه دارای ۱۹۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم شفیق شحاته| محمد علوی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق اسلامی در خاورمیانه دارای ۱۹۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم شفیق شحاته| محمد علوی تالیف شده است

  900 تومان
 • حقوق اتحادیه تعاونیها

  حقوق اتحادیه تعاونیها

  کتاب حقوق اتحادیه تعاونیها دارای ۳۶۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حسن حسنی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق اتحادیه تعاونیها دارای ۳۶۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حسن حسنی تالیف شده است

  10,000 تومان
 • قانون مدنی و فتاوای امام خمینی با اصلاحات

  قانون مدنی و فتاوای امام خمینی با اصلاحات

  کتاب قانون مدنی و فتاوای امام خمینی با اصلاحات دارای ۶۶۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم تحقیق: عبدالله کیائی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب قانون مدنی و فتاوای امام خمینی با اصلاحات دارای ۶۶۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم تحقیق: عبدالله کیائی تالیف شده است

  9,600 تومان
 • قواعد فقه :جلد اول : بخش حقوق خصوصی

  قواعد فقه :جلد اول : بخش حقوق خصوصی

  کتاب قواعد فقه :جلد اول : بخش حقوق خصوصی دارای ۵۵۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم عباسعلی عمید زنجانی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب قواعد فقه :جلد اول : بخش حقوق خصوصی دارای ۵۵۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم عباسعلی عمید زنجانی تالیف شده است

  15,000 تومان
 • بار اثبات در امور كیفری

  بار اثبات در امور کیفری

  کتاب بار اثبات در امور کیفری دارای ۱۹۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم منصور رحمدل تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب بار اثبات در امور کیفری دارای ۱۹۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم منصور رحمدل تالیف شده است

  5,500 تومان
 • حقوق اسرار تجاری

  حقوق اسرار تجاری

  کتاب حقوق اسرار تجاری دارای ۲۹۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ابراهیم رهبری تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق اسرار تجاری دارای ۲۹۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ابراهیم رهبری تالیف شده است

  13,000 تومان
 • حقوق تجارت بین الملل

  حقوق تجارت بین الملل

  کتاب حقوق تجارت بین الملل دارای ۵۶۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم عبدالحسین شیروی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق تجارت بین الملل دارای ۵۶۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم عبدالحسین شیروی تالیف شده است

  25,000 تومان
 • Placeholder

  حقوق رسانه

  کتاب حقوق رسانه دارای ۳۳۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم باقر انصاری تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق رسانه دارای ۳۳۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم باقر انصاری تالیف شده است

  15,000 تومان