• حقوق تجارت

  حقوق تجارت

  کتاب حقوق تجارت دارای ۲۸۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ربیعا اسکینی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق تجارت دارای ۲۸۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ربیعا اسکینی تالیف شده است

  11,500 تومان
 • حقوق تجارت: شركتهای تجاری

  حقوق تجارت: شرکتهای تجاری

  کتاب حقوق تجارت: شرکتهای تجاری دارای ۳۱۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ربیعا اسکینی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق تجارت: شرکتهای تجاری دارای ۳۱۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ربیعا اسکینی تالیف شده است

  15,000 تومان
 • حقوق تجارت

  حقوق تجارت

  کتاب حقوق تجارت دارای ۲۲۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ربیعا اسکینی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق تجارت دارای ۲۲۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ربیعا اسکینی تالیف شده است

  10,000 تومان
 • پلیس علمی

  پلیس علمی

  کتاب پلیس علمی دارای ۳۳۹ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مهدی نجابتی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب پلیس علمی دارای ۳۳۹ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مهدی نجابتی تالیف شده است

  12,500 تومان
 • تفسیر قانون مدنی : اسناد، آراء و اندیشه‌های حقوقی

  تفسیر قانون مدنی : اسناد، آراء و اندیشه‌های حقوقی

  کتاب تفسیر قانون مدنی : اسناد، آراء و اندیشه‌های حقوقی دارای ۷۱۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مرتضی قاسم زاده|ره‌پیک|کیایی تالیف شده است

  مولف: , ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب تفسیر قانون مدنی : اسناد، آراء و اندیشه‌های حقوقی دارای ۷۱۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مرتضی قاسم زاده|ره‌پیک|کیایی تالیف شده است

  29,000 تومان
 • اخلاق زیستی از منظر حقوقی-فلسفی و علمی.مجموعه مقالات

  اخلاق زیستی از منظر حقوقی-فلسفی و علمی.مجموعه مقالات

  کتاب اخلاق زیستی از منظر حقوقی-فلسفی و علمی.مجموعه مقالات دارای ۲۷۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم جمعی از نویسندگان تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اخلاق زیستی از منظر حقوقی-فلسفی و علمی.مجموعه مقالات دارای ۲۷۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم جمعی از نویسندگان تالیف شده است

  2,850 تومان
 • حقوق اداری تطبیقی: حاكمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند كشور بزرگ

  حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ

  کتاب حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ دارای ۱۹۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم منوچهر طباطبایی موتمنی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ دارای ۱۹۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم منوچهر طباطبایی موتمنی تالیف شده است

  9,000 تومان
 • علم اصول در فقه و قوانین موضوعه

  علم اصول در فقه و قوانین موضوعه

  کتاب علم اصول در فقه و قوانین موضوعه دارای ۳۰۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم خلیل قبله‌ای خویی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب علم اصول در فقه و قوانین موضوعه دارای ۳۰۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم خلیل قبله‌ای خویی تالیف شده است

  2,850 تومان
 • حقوق مالكیت ادبی وهنری

  حقوق مالکیت ادبی وهنری

  کتاب حقوق مالکیت ادبی وهنری دارای ۵۳۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ستار زرکلام تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق مالکیت ادبی وهنری دارای ۵۳۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ستار زرکلام تالیف شده است

  14,500 تومان
 • مقدمه علم حقوق با رویكرد به حقوق ایران و اسلام

  مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام

  کتاب مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام دارای ۲۸۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مصطفی دانش پژوه تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام دارای ۲۸۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مصطفی دانش پژوه تالیف شده است

  6,000 تومان
 • تناسب جرم و مجازات

  تناسب جرم و مجازات

  کتاب تناسب جرم و مجازات دارای ۲۴۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم منصور رحمدل تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب تناسب جرم و مجازات دارای ۲۴۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم منصور رحمدل تالیف شده است

  11,000 تومان
 • اموال و حقوق مالی

  اموال و حقوق مالی

  کتاب اموال و حقوق مالی دارای ۲۸۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم علیرضا باریکلو تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اموال و حقوق مالی دارای ۲۸۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم علیرضا باریکلو تالیف شده است

  8,000 تومان