• احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت

  احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت

  کتاب احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت دارای ۲۰۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم اسعد شیخ‌الاسلامی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت دارای ۲۰۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم اسعد شیخ‌الاسلامی تالیف شده است

  2,400 تومان
 • اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی

  اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی

  کتاب اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی دارای ۴۱۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی دارای ۴۱۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تالیف شده است

  12,000 تومان
 • قواعد فقه: بخش جزا

  قواعد فقه: بخش جزا

  کتاب قواعد فقه: بخش جزا دارای ۲۸۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم خلیل قبله ای خویی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب قواعد فقه: بخش جزا دارای ۲۸۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم خلیل قبله ای خویی تالیف شده است

  7,500 تومان
 • وقف از دیدگاه حقوق و قوانین

  وقف از دیدگاه حقوق و قوانین

  کتاب وقف از دیدگاه حقوق و قوانین دارای ۲۰۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمد امینیان مدرس تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب وقف از دیدگاه حقوق و قوانین دارای ۲۰۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمد امینیان مدرس تالیف شده است

  5,000 تومان
 • قاعده‌های فقهی

  قاعده‌های فقهی

  کتاب قاعده‌های فقهی دارای ۲۰۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم قدرت الله مشایخی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب قاعده‌های فقهی دارای ۲۰۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم قدرت الله مشایخی تالیف شده است

  5,500 تومان
 • حقوق ارث

  حقوق ارث

  کتاب حقوق ارث دارای ۲۲۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم علیحسین مصلحی عراقی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق ارث دارای ۲۲۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم علیحسین مصلحی عراقی تالیف شده است

  10,000 تومان
 • حقوق مدنی تطبیقی-به مناسبت برگزاری نكوداشت سید حسین صفائی

  حقوق مدنی تطبیقی-به مناسبت برگزاری نکوداشت سید حسین صفائی

  کتاب حقوق مدنی تطبیقی-به مناسبت برگزاری نکوداشت سید حسین صفائی دارای ۳۰۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم به قلم گروهی از مولفان|با مقدمه عباس کریمی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق مدنی تطبیقی-به مناسبت برگزاری نکوداشت سید حسین صفائی دارای ۳۰۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم به قلم گروهی از مولفان|با مقدمه عباس کریمی تالیف شده است

  8,000 تومان
 • مبانی رویكرد اجتماعی به حقوق:جستاری در نظریه های جامعه شناسی حقوق و بنیادها

  مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق:جستاری در نظریه های جامعه شناسی حقوق و بنیادها

  کتاب مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق:جستاری در نظریه های جامعه شناسی حقوق و بنیادها دارای ۴۲۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم عبدالرضا علیزاده تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق:جستاری در نظریه های جامعه شناسی حقوق و بنیادها دارای ۴۲۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم عبدالرضا علیزاده تالیف شده است

  15,700 تومان
 • تاریخ تربیت بدنی و ورزش

  تاریخ تربیت بدنی و ورزش

  کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش دارای ۳۲۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع رحلی به قلم محمدرضا اسمعیلی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش دارای ۳۲۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع رحلی به قلم محمدرضا اسمعیلی تالیف شده است

  17,000 تومان
 • حقوق اداری تطبیقی

  حقوق اداری تطبیقی

  کتاب حقوق اداری تطبیقی دارای ۸۵۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مهدی هداوند تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق اداری تطبیقی دارای ۸۵۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مهدی هداوند تالیف شده است

  22,000 تومان
 • جرم مطبوعاتی

  کتاب جرم مطبوعاتی دارای ۱۹۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم قاسم محمدی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب جرم مطبوعاتی دارای ۱۹۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم قاسم محمدی تالیف شده است

  9,000 تومان
 • حقوق کار

  کتاب حقوق کار دارای ۴۲۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم عزت الله عراقی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق کار دارای ۴۲۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم عزت الله عراقی تالیف شده است

  19,000 تومان