• جغرافیا

  جغرافیا

  کتاب جغرافیا دارای ۳۰۳ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات مهر و ماه در قطع رقعی به قلم بهروز یحیی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب جغرافیا دارای ۳۰۳ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات مهر و ماه در قطع رقعی به قلم بهروز یحیی تالیف شده است

  12,000 تومان
 • درآمدی بر روشها و فنون میدانی جغرافیا

  درآمدی بر روشها و فنون میدانی جغرافیا

  کتاب درآمدی بر روشها و فنون میدانی جغرافیا دارای ۲۶۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم جان اف|لونسبری|فرانک تی|آلدریچ|بهلول علیجانی تالیف شده است

  مولف: , , , ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب درآمدی بر روشها و فنون میدانی جغرافیا دارای ۲۶۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم جان اف|لونسبری|فرانک تی|آلدریچ|بهلول علیجانی تالیف شده است

  6,000 تومان
 • آب و هوای كره زمین منطقه برون حاره

  آب و هوای کره زمین منطقه برون حاره

  کتاب آب و هوای کره زمین منطقه برون حاره دارای ۲۶۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم کیت بوشر|بهلول علیجانی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب آب و هوای کره زمین منطقه برون حاره دارای ۲۶۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم کیت بوشر|بهلول علیجانی تالیف شده است

  3,600 تومان
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی

  سیستم اطلاعات جغرافیایی

  کتاب سیستم اطلاعات جغرافیایی دارای ۳۸۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم بارو|حسن طاهر‌کیا تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب سیستم اطلاعات جغرافیایی دارای ۳۸۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم بارو|حسن طاهر‌کیا تالیف شده است

  3,100 تومان
 • مهاجرت

  مهاجرت

  کتاب مهاجرت دارای ۲۳۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حبیب الله زنجانی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب مهاجرت دارای ۲۳۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حبیب الله زنجانی تالیف شده است

  7,500 تومان
 • Placeholder

  روشهای تحقیق در جغرافیای انسانی

  کتاب روشهای تحقیق در جغرافیای انسانی دارای ۲۹۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم جیمز ام لیندسی|دکتر محمدرضا رضوانی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب روشهای تحقیق در جغرافیای انسانی دارای ۲۹۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم جیمز ام لیندسی|دکتر محمدرضا رضوانی تالیف شده است

  3,650 تومان
 • توسعه كشاورزی

  توسعه کشاورزی

  کتاب توسعه کشاورزی دارای ۲۵۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم رکن‌الدین افتخاری تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب توسعه کشاورزی دارای ۲۵۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم رکن‌الدین افتخاری تالیف شده است

  4,000 تومان
 • نوسازی و بهسازی شهری

  نوسازی و بهسازی شهری

  کتاب نوسازی و بهسازی شهری دارای ۲۹۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمد منصور فلامکی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب نوسازی و بهسازی شهری دارای ۲۹۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمد منصور فلامکی تالیف شده است

  11,500 تومان
 • مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری

  مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری

  کتاب مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری دارای ۲۹۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم رحیم حیدری چیانه تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری دارای ۲۹۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم رحیم حیدری چیانه تالیف شده است

  13,000 تومان
 • سیاست و حكومت در اوراسیای مركزی

  سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی

  کتاب سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی دارای ۴۹۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم الهه کولایی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی دارای ۴۹۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم الهه کولایی تالیف شده است

  15,500 تومان
 • جغرافیای سیاسی فضای مجازی

  جغرافیای سیاسی فضای مجازی

  کتاب جغرافیای سیاسی فضای مجازی دارای ۳۴۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمدرضا حافظ نیا تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب جغرافیای سیاسی فضای مجازی دارای ۳۴۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمدرضا حافظ نیا تالیف شده است

  11,000 تومان
 • مطالعات منطقه ای خلیج فارس

  کتاب مطالعات منطقه ای خلیج فارس دارای ۳۸۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمدرضا حافظ‌نیا|حسین ربیعی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب مطالعات منطقه ای خلیج فارس دارای ۳۸۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمدرضا حافظ‌نیا|حسین ربیعی تالیف شده است

  8,000 تومان