• اقتصاد جامع

  اقتصاد جامع

  کتاب اقتصاد جامع دارای ۳۳۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات مشاوران در قطع رحلی به قلم وحید تمنا|شبنم جلیلی منجیلی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب اقتصاد جامع دارای ۳۳۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات مشاوران در قطع رحلی به قلم وحید تمنا|شبنم جلیلی منجیلی تالیف شده است

  35,000 تومان
 • اقتصاد

  اقتصاد

  کتاب اقتصاد دارای ۲۸۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات مهر و ماه در قطع رقعی به قلم مهران افشاری|آرمان دوستدار تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب اقتصاد دارای ۲۸۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات مهر و ماه در قطع رقعی به قلم مهران افشاری|آرمان دوستدار تالیف شده است

  10,000 تومان
 • خود آموز اقتصاد

  خود آموز اقتصاد

  کتاب خود آموز اقتصاد دارای ۲۱۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات ژرف اندیشان در قطع رحلی به قلم صدیقه صالحی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب خود آموز اقتصاد دارای ۲۱۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات ژرف اندیشان در قطع رحلی به قلم صدیقه صالحی تالیف شده است

  13,000 تومان
 • اقتصاد

  اقتصاد

  کتاب اقتصاد دارای ۴۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات انتشارات بنی هاشمی در قطع رحلی به قلم سیده مریم امامی زاده تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب اقتصاد دارای ۴۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات انتشارات بنی هاشمی در قطع رحلی به قلم سیده مریم امامی زاده تالیف شده است

  4,000 تومان
 • اقتصاد کنکور

  اقتصاد کنکور

  کتاب اقتصاد کنکور دارای ۲۲۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات خیلی سبز در قطع رحلی به قلم آرمان عاشورا اردلان تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب اقتصاد کنکور دارای ۲۲۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات خیلی سبز در قطع رحلی به قلم آرمان عاشورا اردلان تالیف شده است

  20,000 تومان
 • درآمدی بر اقتصاد اسلامی

  درآمدی بر اقتصاد اسلامی

  کتاب درآمدی بر اقتصاد اسلامی دارای ۴۴۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب درآمدی بر اقتصاد اسلامی دارای ۴۴۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تالیف شده است

  12,000 تومان
 • مباحثی در اقتصاد خرد

  مباحثی در اقتصاد خرد

  کتاب مباحثی در اقتصاد خرد دارای ۳۳۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم جعفر عبادی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب مباحثی در اقتصاد خرد دارای ۳۳۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم جعفر عبادی تالیف شده است

  16,000 تومان
 • اقتصاد بخش عمومی

  اقتصاد بخش عمومی

  کتاب اقتصاد بخش عمومی دارای ۴۰۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم احمد جعفری صمیمی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصاد بخش عمومی دارای ۴۰۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم احمد جعفری صمیمی تالیف شده است

  7,000 تومان
 • اقتصاد كار و نیروی انسانی

  اقتصاد کار و نیروی انسانی

  کتاب اقتصاد کار و نیروی انسانی دارای ۲۶۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حسن سبحانی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصاد کار و نیروی انسانی دارای ۲۶۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حسن سبحانی تالیف شده است

  4,500 تومان
 • اقتصادسنجی:مجلد اول،تك‌ معادلات با فروض كلاسیك

  اقتصادسنجی:مجلد اول،تک‌ معادلات با فروض کلاسیک

  کتاب اقتصادسنجی:مجلد اول،تک‌ معادلات با فروض کلاسیک دارای ۵۴۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مسعود درخشان تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصادسنجی:مجلد اول،تک‌ معادلات با فروض کلاسیک دارای ۵۴۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مسعود درخشان تالیف شده است

  16,500 تومان
 • اقتصادسنجی :مجلد اول ، تك‌ معادلات با فروض كلاسیك

  اقتصادسنجی :مجلد اول ، تک‌ معادلات با فروض کلاسیک

  کتاب اقتصادسنجی :مجلد اول ، تک‌ معادلات با فروض کلاسیک دارای ۵۳۱ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مسعود درخشان تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصادسنجی :مجلد اول ، تک‌ معادلات با فروض کلاسیک دارای ۵۳۱ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مسعود درخشان تالیف شده است

  24,000 تومان
 • مبانی اقتصاد اسلامی

  مبانی اقتصاد اسلامی

  کتاب مبانی اقتصاد اسلامی دارای ۱۳۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب مبانی اقتصاد اسلامی دارای ۱۳۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تالیف شده است

  3,500 تومان