• اقتصاد

  اقتصاد

  کتاب اقتصاد دارای ۲۸۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات مهر و ماه در قطع رقعی به قلم مهران افشاری|آرمان دوستدار تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب اقتصاد دارای ۲۸۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات مهر و ماه در قطع رقعی به قلم مهران افشاری|آرمان دوستدار تالیف شده است

  10,000 تومان
 • اقتصادسنجی:مجلد اول،تك‌ معادلات با فروض كلاسیك

  اقتصادسنجی:مجلد اول،تک‌ معادلات با فروض کلاسیک

  کتاب اقتصادسنجی:مجلد اول،تک‌ معادلات با فروض کلاسیک دارای ۵۴۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مسعود درخشان تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصادسنجی:مجلد اول،تک‌ معادلات با فروض کلاسیک دارای ۵۴۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مسعود درخشان تالیف شده است

  16,500 تومان
 • دغدغه‌‌ها و چشم‌اندازهای اقتصاد اسلامی

  دغدغه‌‌ها و چشم‌اندازهای اقتصاد اسلامی

  کتاب دغدغه‌‌ها و چشم‌اندازهای اقتصاد اسلامی دارای ۲۴۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حسن سبحانی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب دغدغه‌‌ها و چشم‌اندازهای اقتصاد اسلامی دارای ۲۴۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حسن سبحانی تالیف شده است

  800 تومان
 • اصول كاربرد اقتصاد حمل و نقل

  اصول کاربرد اقتصاد حمل و نقل

  کتاب اصول کاربرد اقتصاد حمل و نقل دارای ۲۴۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ابراهیم بیضایی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اصول کاربرد اقتصاد حمل و نقل دارای ۲۴۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ابراهیم بیضایی تالیف شده است

  4,000 تومان
 • اقتصاد سلامت

  اقتصاد سلامت

  کتاب اقتصاد سلامت دارای ۳۲۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مجید صباغ کرمانی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصاد سلامت دارای ۳۲۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مجید صباغ کرمانی تالیف شده است

  15,000 تومان
 • مالیه عمومی و انتخاب عمومی

  مالیه عمومی و انتخاب عمومی

  کتاب مالیه عمومی و انتخاب عمومی دارای ۵۰۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم جان کالیز |فیلیپ جونز|الیاس نادران|آرش اسلامی|علی چشمی تالیف شده است

  مولف: , , , ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب مالیه عمومی و انتخاب عمومی دارای ۵۰۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم جان کالیز |فیلیپ جونز|الیاس نادران|آرش اسلامی|علی چشمی تالیف شده است

  5,350 تومان
 • اقتصاد رسانه ها

  اقتصاد رسانه ها

  کتاب اقتصاد رسانه ها دارای ۲۲۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم میثم موسایی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصاد رسانه ها دارای ۲۲۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم میثم موسایی تالیف شده است

  6,000 تومان
 • اقتصاد كشاورزی

  اقتصاد کشاورزی

  کتاب اقتصاد کشاورزی دارای ۲۷۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم نعمت اله اکبری|مصطفی شریف تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصاد کشاورزی دارای ۲۷۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم نعمت اله اکبری|مصطفی شریف تالیف شده است

  9,000 تومان
 • اقتصاد مالی

  کتاب اقتصاد مالی دارای ۵۱۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم فرانک جی. فابوزی |ادوین اچ.نیو |گوفر زو|رضا طالبلو|عریانی تالیف شده است

  مولف: , , , ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصاد مالی دارای ۵۱۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم فرانک جی. فابوزی |ادوین اچ.نیو |گوفر زو|رضا طالبلو|عریانی تالیف شده است

  23,000 تومان
 • اقتصاد شهری

  کتاب اقتصاد شهری دارای ۳۶۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم نعمت اله اکبری|مصطفی شریف تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصاد شهری دارای ۳۶۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم نعمت اله اکبری|مصطفی شریف تالیف شده است

  17,000 تومان
 • تست اقتصاد دهم

  تست اقتصاد دهم

  کتاب تست اقتصاد دهم دارای ۲۱۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات خیلی سبز در قطع رحلی به قلم زهرا نعمتی| پری ناز گلپایگانی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب تست اقتصاد دهم دارای ۲۱۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات خیلی سبز در قطع رحلی به قلم زهرا نعمتی| پری ناز گلپایگانی تالیف شده است

  22,000 تومان
 • خود آموز اقتصاد

  خود آموز اقتصاد

  کتاب خود آموز اقتصاد دارای ۲۱۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات ژرف اندیشان در قطع رحلی به قلم صدیقه صالحی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب خود آموز اقتصاد دارای ۲۱۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات ژرف اندیشان در قطع رحلی به قلم صدیقه صالحی تالیف شده است

  13,000 تومان