• اقتصاد جامع

  اقتصاد جامع

  کتاب اقتصاد جامع دارای ۳۳۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات مشاوران در قطع رحلی به قلم وحید تمنا|شبنم جلیلی منجیلی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب اقتصاد جامع دارای ۳۳۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات مشاوران در قطع رحلی به قلم وحید تمنا|شبنم جلیلی منجیلی تالیف شده است

  35,000 تومان
 • اقتصاد كار و نیروی انسانی

  اقتصاد کار و نیروی انسانی

  کتاب اقتصاد کار و نیروی انسانی دارای ۲۶۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حسن سبحانی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصاد کار و نیروی انسانی دارای ۲۶۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حسن سبحانی تالیف شده است

  4,500 تومان
 • برنامه‌ریزی اقتصادی

  برنامه‌ریزی اقتصادی

  کتاب برنامه‌ریزی اقتصادی دارای ۲۷۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم زهرا افشاری تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب برنامه‌ریزی اقتصادی دارای ۲۷۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم زهرا افشاری تالیف شده است

  9,500 تومان
 • Placeholder

  اقتصاد بین الملل

  کتاب اقتصاد بین الملل دارای ۱ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم دکتر جواد پور مقدم| تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصاد بین الملل دارای ۱ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم دکتر جواد پور مقدم| تالیف شده است

  3,100 تومان
 • همگرایی اقتصادی

  همگرایی اقتصادی

  کتاب همگرایی اقتصادی دارای ۳۷۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم علیرضا رحیمی بروجردی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب همگرایی اقتصادی دارای ۳۷۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم علیرضا رحیمی بروجردی تالیف شده است

  17,000 تومان
 • تحولات اقتصادی ایران

  تحولات اقتصادی ایران

  کتاب تحولات اقتصادی ایران دارای ۴۲۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حسین صادقی|علی قنبری تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب تحولات اقتصادی ایران دارای ۴۲۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حسین صادقی|علی قنبری تالیف شده است

  20,000 تومان
 • اقتصاد بین الملل

  اقتصاد بین الملل

  کتاب اقتصاد بین الملل دارای ۷۱۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع رحلی به قلم علیرضا رحیمی بروجردی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصاد بین الملل دارای ۷۱۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع رحلی به قلم علیرضا رحیمی بروجردی تالیف شده است

  27,500 تومان
 • نظریه بازیها و کاربردهای آن

  کتاب نظریه بازیها و کاربردهای آن دارای ۳۶۳ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم قهرمان عبدلی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب نظریه بازیها و کاربردهای آن دارای ۳۶۳ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم قهرمان عبدلی تالیف شده است

  16,500 تومان
 • اقتصاد مدیریت

  اقتصاد مدیریت

  کتاب اقتصاد مدیریت دارای ۳۲۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مصطفی شریف تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصاد مدیریت دارای ۳۲۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مصطفی شریف تالیف شده است

  8,500 تومان
 • سیر اندیشه ی اقتصادی متفكران مسلمان

  سیر اندیشه ی اقتصادی متفکران مسلمان

  کتاب سیر اندیشه ی اقتصادی متفکران مسلمان دارای ۵۴۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمدرضا یوسفی شیخ رباط تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب سیر اندیشه ی اقتصادی متفکران مسلمان دارای ۵۴۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمدرضا یوسفی شیخ رباط تالیف شده است

  28,500 تومان
 • نگرشی بر دیدگاه ها و مسائل توسعۀ اقتصادی

  نگرشی بر دیدگاه ها و مسائل توسعۀ اقتصادی

  کتاب نگرشی بر دیدگاه ها و مسائل توسعۀ اقتصادی دارای ۲۴۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رقعی به قلم عبدالناصر همتی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب نگرشی بر دیدگاه ها و مسائل توسعۀ اقتصادی دارای ۲۴۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رقعی به قلم عبدالناصر همتی تالیف شده است

  5,000 تومان
 • اقتصاد

  اقتصاد

  کتاب اقتصاد دارای ۲۸۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات مهر و ماه در قطع رقعی به قلم مهران افشاری|آرمان دوستدار تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب اقتصاد دارای ۲۸۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات مهر و ماه در قطع رقعی به قلم مهران افشاری|آرمان دوستدار تالیف شده است

  10,000 تومان