• مباحثی در اقتصاد خرد

  مباحثی در اقتصاد خرد

  کتاب مباحثی در اقتصاد خرد دارای ۳۳۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم جعفر عبادی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب مباحثی در اقتصاد خرد دارای ۳۳۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم جعفر عبادی تالیف شده است

  16,000 تومان
 • بازار ـ دولت، كامیابی ها و ناكامیها

  بازار ـ دولت، کامیابی ها و ناکامیها

  کتاب بازار ـ دولت، کامیابی ها و ناکامیها دارای ۴۴۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم احمد توکلی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب بازار ـ دولت، کامیابی ها و ناکامیها دارای ۴۴۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم احمد توکلی تالیف شده است

  7,500 تومان
 • توسعه‌ اقتصادی:

  توسعه‌ اقتصادی:

  کتاب توسعه‌ اقتصادی: دارای ۶۱۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمود متوسلی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب توسعه‌ اقتصادی: دارای ۶۱۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمود متوسلی تالیف شده است

  26,000 تومان
 • اقتصاد بین الملل :

  اقتصاد بین الملل :

  کتاب اقتصاد بین الملل : دارای ۵۴۵ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم جواد پور مقیم تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصاد بین الملل : دارای ۵۴۵ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم جواد پور مقیم تالیف شده است

  17,500 تومان
 • فرجام سرمایه داری پیروزی یا فروپاشی یك نظام اقتصادی

  فرجام سرمایه داری پیروزی یا فروپاشی یک نظام اقتصادی

  کتاب فرجام سرمایه داری پیروزی یا فروپاشی یک نظام اقتصادی دارای ۳۷۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم گروینر|علی اکبر نیکو اقبال تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب فرجام سرمایه داری پیروزی یا فروپاشی یک نظام اقتصادی دارای ۳۷۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم گروینر|علی اکبر نیکو اقبال تالیف شده است

  17,000 تومان
 • خدمات مالی اسلامی

  خدمات مالی اسلامی

  کتاب خدمات مالی اسلامی دارای ۳۵۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمد عبیدالله|محمدواعظ برزانی|حامد طاهری تالیف شده است

  مولف: , ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب خدمات مالی اسلامی دارای ۳۵۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمد عبیدالله|محمدواعظ برزانی|حامد طاهری تالیف شده است

  4,450 تومان
 • گستره اقتصاد اسلامی

  کتاب گستره اقتصاد اسلامی دارای ۶۶۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حسن سبحانی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب گستره اقتصاد اسلامی دارای ۶۶۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حسن سبحانی تالیف شده است

  12,000 تومان
 • برنامه ریزی غیرخطی و کاربردهای آن در اقتصاد و مدیریت

  کتاب برنامه ریزی غیرخطی و کاربردهای آن در اقتصاد و مدیریت دارای ۵۱۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ابراهیم حیدری تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب برنامه ریزی غیرخطی و کاربردهای آن در اقتصاد و مدیریت دارای ۵۱۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ابراهیم حیدری تالیف شده است

  13,000 تومان
 • تحلیل اقتصادی آموزش

  کتاب تحلیل اقتصادی آموزش دارای ۴۵۵ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم وحید مهربانی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب تحلیل اقتصادی آموزش دارای ۴۵۵ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم وحید مهربانی تالیف شده است

  15,500 تومان
 • عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام

  عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام

  کتاب عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام دارای ۸۶۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رقعی به قلم سیدحسین میر معظی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام دارای ۸۶۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع رقعی به قلم سیدحسین میر معظی تالیف شده است

  40,000 تومان
 • مبانی و الزامات اقتصاد مقاومتی در آموزه های دینی

  مبانی و الزامات اقتصاد مقاومتی در آموزه های دینی

  کتاب مبانی و الزامات اقتصاد مقاومتی در آموزه های دینی دارای ۲۰۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات بوستان کتاب در قطع رقعی به قلم مهری قبادی قوردلار تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب مبانی و الزامات اقتصاد مقاومتی در آموزه های دینی دارای ۲۰۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات بوستان کتاب در قطع رقعی به قلم مهری قبادی قوردلار تالیف شده است

  15,000 تومان
 • اقتصاد بخش عمومی

  اقتصاد بخش عمومی

  کتاب اقتصاد بخش عمومی دارای ۴۰۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم احمد جعفری صمیمی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصاد بخش عمومی دارای ۴۰۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم احمد جعفری صمیمی تالیف شده است

  7,000 تومان