• آمار و مدل سازی

  آمار و مدل سازی

  کتاب آمار و مدل سازی دارای ۱۶۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات قلم چی در قطع رحلی به قلم ایمان چینی فروشان|معصومه گرائی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب آمار و مدل سازی دارای ۱۶۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات قلم چی در قطع رحلی به قلم ایمان چینی فروشان|معصومه گرائی تالیف شده است

  12,000 تومان
 • شیمی پایه

  شیمی پایه

  کتاب شیمی پایه دارای ۴۶۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات قلم چی در قطع رحلی به قلم هیأت مولفان کانون فرهنگی آموزش تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب شیمی پایه دارای ۴۶۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات قلم چی در قطع رحلی به قلم هیأت مولفان کانون فرهنگی آموزش تالیف شده است

  28,000 تومان
 • پله آخری ریاضیات

  پله آخری ریاضیات

  کتاب پله آخری ریاضیات دارای ۱۶۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات فار در قطع رحلی به قلم گروه مولفان تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب پله آخری ریاضیات دارای ۱۶۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات فار در قطع رحلی به قلم گروه مولفان تالیف شده است

  14,000 تومان
 • عربی

  عربی

  کتاب عربی دارای ۲۲۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات آبرنگ در قطع رحلی به قلم زهرا مدرس یزدی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب عربی دارای ۲۲۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات آبرنگ در قطع رحلی به قلم زهرا مدرس یزدی تالیف شده است

  19,500 تومان
 • مثلثات

  مثلثات

  کتاب مثلثات دارای ۱۴۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات تخته سیاه در قطع وزیری به قلم بابک سادات تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب مثلثات دارای ۱۴۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات تخته سیاه در قطع وزیری به قلم بابک سادات تالیف شده است

  5,000 تومان
 • هندسه (1)

  هندسه (۱)

  کتاب هندسه (۱) دارای ۱۲۳ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات خیلی سبز در قطع رحلی به قلم ماریا پاک روانان|شهرام باش قشلاقی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب هندسه (۱) دارای ۱۲۳ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات خیلی سبز در قطع رحلی به قلم ماریا پاک روانان|شهرام باش قشلاقی تالیف شده است

  12,000 تومان
 • فیزیک کنکور| جلد 01

  فیزیک کنکور| جلد ۰۱

  کتاب فیزیک کنکور| جلد ۰۱ دارای ۲۸۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات خیلی سبز در قطع رحلی به قلم گروه مولفان تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب فیزیک کنکور| جلد ۰۱ دارای ۲۸۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات خیلی سبز در قطع رحلی به قلم گروه مولفان تالیف شده است

  20,000 تومان
 • فوت و فن عربی

  فوت و فن عربی

  کتاب فوت و فن عربی دارای ۴۷۵ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات خیلی سبز در قطع رحلی به قلم محمد برغمدی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب فوت و فن عربی دارای ۴۷۵ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات خیلی سبز در قطع رحلی به قلم محمد برغمدی تالیف شده است

  29,500 تومان
 • شیمی (2) و آزمایشگاه

  شیمی (۲) و آزمایشگاه

  کتاب شیمی (۲) و آزمایشگاه دارای ۳۲۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات رمزینه در قطع رحلی به قلم محمد حسین شکیباییان تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب شیمی (۲) و آزمایشگاه دارای ۳۲۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات رمزینه در قطع رحلی به قلم محمد حسین شکیباییان تالیف شده است

 • میکرو عربی دهم

  میکرو عربی دهم

  کتاب میکرو عربی دهم دارای ۲۰۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات گاج در قطع رحلی به قلم محمود عاشوری تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب میکرو عربی دهم دارای ۲۰۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات گاج در قطع رحلی به قلم محمود عاشوری تالیف شده است

  18,000 تومان
 • سیر تا پیاز فیزیک دهم ریاضی

  سیر تا پیاز فیزیک دهم ریاضی

  کتاب سیر تا پیاز فیزیک دهم ریاضی دارای ۴۰۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات گاج در قطع رحلی به قلم امیر حسن محمد پور|علی کریمی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب سیر تا پیاز فیزیک دهم ریاضی دارای ۴۰۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات گاج در قطع رحلی به قلم امیر حسن محمد پور|علی کریمی تالیف شده است

  33,000 تومان
 • Tick Eight انگلیسی دهم

  Tick Eight انگلیسی دهم

  کتاب Tick Eight انگلیسی دهم دارای ۸۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات گاج در قطع رحلی به قلم راحله کریمی فیض آبادی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب Tick Eight انگلیسی دهم دارای ۸۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات گاج در قطع رحلی به قلم راحله کریمی فیض آبادی تالیف شده است

  10,000 تومان